Handelsbetingelser
​​​​​​​
Fortrydelsesret og refusion:
Du har mulighed for at annullere din booking på følgende vilkår:

 • For ophold i VÆRELSER:
 • Alle ophold kan rettidigt afbestilles indtil kl. 12.00 dagen før ankomst.
 • Ved rettidig afbestilling refunderes hele beløbet.
  ​​​​​​​
 • For ophold i LEJLIGHEDER:
 • Alle ophold kan rettidigt afbestilles indtil 14 dage før ankomst.
 • Ved afbestilling mindre end 14 dage før lejestart forfalder totallejen, såfremt ferieboligen ikke kan genudlejes. Der opkræves 500,- kr. for arbejdet med at finde en ny lejer.
 • Ved rettidig afbestilling refunderes hele beløbet.

 • Hvis du afbestiller senere end de rettidige frister for afbestilling mister du hele det indbetalte beløb.
 • Afbestillingen skal være skriftlig og skal sendes til os pr. email eller post.

Registrering af oplysninger
Vi registrerer dit navn, din adresse, din e-mail samt andre oplysninger afgivet i forbindelse med din bestilling i vores kundekartotek. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart, men vi beholder registreringen i 5 år.
Ved betaling med kreditkort sker registreringen via en sikker server, hvor oplysningerne krypteres, før de sendes over Internettet.

Reklamationsbehandling
Hvis du af en eller anden grund ikke modtager en bekræftelse på din bestilling, og du ikke har modtaget en fejlmeddelelse fra systemet, kan du skrive til nedenstående adresse eller ringe til os.

Klager over bookingforløbet, selve bookingen eller opholdet skal ske indenfor rimelig tid, efter du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen ved almindelig gennemgang af din bekræftelse. Du kan klage skriftligt eller mundtligt. Ét år efter opholdet ophører retten til at klage i henhold til Købelovens §83, stk. 1, medmindre andet er aftalt.

En klage kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. 
Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse info@sandvighavn.dk.